Activiteitenmiddag in De Moerkoal
Bestaat in maart 2024 10 jaar..!!

(Door Truus Wagenaar)

Tien jaar geleden is in samenwerking met Laverhof in Heeswijk de activiteitenmiddag opgestart in de Moerkoal om mensen in Berlicum en Middelrode een fijne invulling van een dagdeel aan te bieden.

Door hoge leeftijd of verminderde mobiliteit is het voor ouderen soms moeilijk om sociale contacten te onderhouden en deze middag geeft de mogelijkheid om andere mensen te ontmoeten en gezellig met elkaar bezig te zijn. En dit al tien jaar lang. Daarom is er op dinsdag 12 maart 2024 een feestelijke middag om dit heugelijke feit te vieren.

Om half twee komen de eerste gasten binnen en beginnen al meteen met elkaar te praten. Om twee uur is iedereen gearriveerd, tien gasten en meteen is het een gezellige drukte. 

Deze middag wordt begeleid door een professionele kracht van Laverhof, Dianne van Nuland, en een vrijwilliger. Er wordt meestal begonnen met bewegen en dit kan zijn door middel van oefeningen op muziek een balspel of tennisspel.

Daarna is er koffie of thee. Tijdens de koffie krijgt iedereen de mogelijkheid om zijn of haar zegje te doen. Er wordt goed naar elkaar geluisterd en zo nodig advies gegeven, de gasten zijn echt bij elkaars lief en leed betrokken.

Daarna is er een spel. Vaak gezamenlijk maar soms ook in kleinere groepjes zoals rikken, rummikub of het leggen van een puzzel..Maar ook activiteiten die seizoen gebonden zijn staan op het programma, bv. bloemstukjes maken in voorjaar of met Kerst , vetbollen maken voor de vogeltjes. 

Soms is er een activiteit waarbij een vereniging of organisatie uitgenodigd wordt. Zo is er in het afgelopen jaar een presentatie geweest door de bijen vereniging, het voedselbos en een muziekmiddag.

Om naar een activiteit buiten de Moerkoal te gaan is voor de meeste te vermoeiend. Maar het belangrijkste blijft dat de deelnemers een gezellige middag hebben.

Na de activiteiten middag is er een mogelijkheid om een warme maaltijd te gebruiken in de Moerkoal. De meeste deelnemers maken daar dankbaar gebruik van en vinden dit een fijne bijeenkomst als afsluiting van de dinsdagmiddag. Kosten € 5,00 per persoon.

Voor wie is deze middag?