Dorpshuis De Moerkoal

De Moerkoal wordt sinds 27 december 2005 beheerd door Stichting de Moerkoal. Na diverse verbouwingen en aanpassingen aan het gebouw, de faciliteiten, bestuur en organisatie, staat er een toekomstbestendig dorpshuis.

In het voorjaar van 2020 hebben we de foyer opgefrist en weer passend bij de tijd gemaakt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via mail en/of telefoon. Onze contactgegevens kunt u vinden op de contactpagina.                       
              
Wij heten alle bezoekers en gebruikers van harte welkom in de woonkamer van Middelrode.

'Waarom moeilijk doen, als het samen kan.'

Maak kennis met het bestuur en de gastvrouwen van de Moerkoal. Een gezellige club mensen die zich met veel plezier inzet voor een bruisende beleving in én rondom de Moerkoal.

(bijna) Iedereen beweegt zich al jaren in en rondom Middelrode. Dat betekent dat we ons niet alleen thuis voelen hier in Mirroi maar ook oprecht  betrokken zijn bij de organisatie van allerlei activiteiten in De Moerkoal.

Bestuur

Ons bestuur bestaat uit vrijwilligers die allen een maatschappelijke drive hebben gericht op behoud en verbeteren van de leefbaarheid in Mirroi.

De bestuursleden zijn: 

  • Cees van Luxemburg, voorzitter en a.i. secretaris, cvluxemburg@gmail.com, mobiel: 0615502524
  • Jorg de Boer, financiën
  • Leo van den Boom, administratie, penningmeester@moerkoal.nl
  • Theo Verhagen, technische zaken, tverhagen@home.nl
  • Mark van den Berg, algemeen bestuurslid
  • Mayke van Gaal, Festiviteiten en PR, maykie80@home.nl