Impressum

De meeste van de wereldwijde wetten en regelgevingen voor telecommunicatie schrijven voor dat websites die niet strikt privé of persoonlijk gebruikt worden een impressum moeten hebben dat aan de wet voldoet.

Hieronder vallen websites die een blog of teksten van journalistieke aard bevatten. De naam van de contactpersoon die verantwoordelijk is voor de inhoud moet in het impressum worden genoemd, samen met een adres en een manier waarop je deze persoon kunt bereiken. 

De website van De Moerkoal bevat op dit moment (nog) geen blog of teksten van journalistieke aard, dus daarom vind je in dit Impressum geen verdere informatie omtrent een contactpersoon.