Attitudinal Healing Bijeenkomsten

Attitudinal Healing (AH) geeft handvatten voor het kunnen ervaren van innerlijke vrede, waardoor we beter kunnen omgaan met de tegenslagen in het leven. Een cursus in wonderen (ECIW of De Cursus) is het boek dat eenzelfde doel beoogt: vanuit innerlijke rust soepeler omgaan met de dagelijkse gebeurtenissen.

In de Attitudinal Healing -groepen, zowel wereldwijd alsook aantal in op verschillende plaatsen in Nederland, heb je de gelegenheid de principes en richtlijnen toe te passen je ervaringen daarmee en die van het leven zelf, met anderen te delen.

AH geeft ons de gelegenheid te oefenen in ‘anders zien.’ Om dat wat ons eraan hindert liefde te ervaren te vervangen door dat, wat ons een ervaring van liefde geeft. AH zegt niet dat we geen pijn mogen ervaren aan dingen, mensen en situaties om ons heen. Dat is wat we ervaren op het moment dat we het ervaren.

Het herinnert ons eraan dat het niet zo hoeft te blijven. Je realiseren wat je in wezen bent geeft een ander perspectief op de dingen die je meemaakt en die je zijn overkomen. Door op een andere manier te kijken naar mensen en dingen, door te kijken met een blik vanuit je essentie, vanuit je kern, zul je een totaal andere ervaring krijgen dan door te kijken vanuit een blik van het ego. In feite kies je op zo’n moment voor geluk in plaats van gelijk. Voor wie dat doet zal de ervaring van en over zichzelf en anderen drastisch veranderen. De ervaring zal meebewegen met de innerlijke wijzigingen in het denken en kijken. Wat je om je heen en innerlijk ziet, reflecteert je eigen gedachten. Bevalt het niet, weet dan dat je elke keer kunt kiezen om vanuit een andere, liefdevolle, blik te kijken.

Tony de Meulder zal de AH-groep faciliteren,
in de afgelopen jaren heeft hij trainingen gevolgd bij Els Thissen.

Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de AH-groep. Op de laatste donderdag van de maand komen we samen in de Moerkoal Driezeeg 20 5258 LE Middelrode.

De kosten zijn €10,- per bijeenkomst, zijn de kosten een bezwaar laat het weten. 

De bijeenkomsten zijn op de volgende laatste donderdagen van de maand. 

Tijd: 13.30 uur inloop met koffie/thee.
14.00 uur tot 15.30 uur gesprek.

Je kunt je opgeven via de mail: info@geestelijkverzorger.nl of per telefoon 06-42633619

Klik op de afbeelding hierboven voor een YouTube Video over Attitudinal Healing.

De bijeenkomsten worden gehouden op:
29 september 2022
27 oktober 2022
24 november 2022
22 december 2022 ( 4e donderdag i.v.m. kerstmis)
26 januari 2023
23 februari 2023
23 maart 2023
20 april 2023 ( 3e donderdag i.v.m. koningsdag)
25 mei 2023

De principes van Attitudinal Healing:

 1. De kern van ons wezen is liefde.
 2. Gezondheid is innerlijke vrede. Genezen is angst laten varen.
 3. Geven en ontvangen zijn in wezen één.
 4. We kunnen het verleden en de toekomst loslaten.
 5. NU is de enige tijd die er is en elk moment is bestemd om te geven.
 6. We kunnen leren van onszelf en anderen te houden door te vergeven in plaats van te veroordelen.
 7. We kunnen liefde zien in plaats van fouten.
 8. We kunnen er bewust voor kiezen van binnen vredig te zijn, wat er ook maar buiten ons gebeurt.
 9. We zijn leerlingen en leraren voor elkaar.
 10. We kunnen ons concentreren op het leven als geheel in plaats van op fragmenten.
 11. Omdat liefde eeuwig is hoeft de dood niet als iets beangstigends te worden gezien.
 12. Wij kunnen onszelf en anderen altijd zien als mensen die óf liefde verspreiden, óf een beroep doen op liefde.